Security

Posts tagged “Security”

TikTok and Douyin Explained

In this explainer, we discuss the findings of our comparative analysis of security, privacy, and censorship issues in TikTok and Douyin.

COVID-KAYA and the Exposure of Healthcare Worker Data in the Philippines (Tagalog)

Ang COVID-KAYA ay isang platform na ginagamit ng mga frontline healthcare workers sa Pilipinas para mangolekta at magbahagi ng mga kaso ng COVID-19 sa Kagawaran ng Kalusugan. Natagpuang nagtataglay ng mga kahinaan ang web at Android apps nito, na pinapayagan ang mga walang pahintulot na user na makuha ang pribadong datos tungkol sa mga gumagamit ng app, at maaring maging ang datos ng mga pasyente.

Analysis of End-to-End Encryption in LINE

Researchers from the University of New Mexico and the Citizen Lab provide the first independent analysis of popular messaging app LINE’s end-to-end encryption security features and discuss gaps in communication between researchers, developers and users.