Security

Posts tagged “Security”

COVID-KAYA and the Exposure of Healthcare Worker Data in the Philippines (Tagalog)

Ang COVID-KAYA ay isang platform na ginagamit ng mga frontline healthcare workers sa Pilipinas para mangolekta at magbahagi ng mga kaso ng COVID-19 sa Kagawaran ng Kalusugan. Natagpuang nagtataglay ng mga kahinaan ang web at Android apps nito, na pinapayagan ang mga walang pahintulot na user na makuha ang pribadong datos tungkol sa mga gumagamit ng app, at maaring maging ang datos ng mga pasyente.

Analysis of End-to-End Encryption in LINE

Researchers from the University of New Mexico and the Citizen Lab provide the first independent analysis of popular messaging app LINE’s end-to-end encryption security features and discuss gaps in communication between researchers, developers and users.

Security for the High-Risk User

Citizen Lab Senior Research Fellow John Scott-Railton has published an updated version of his “Security for the High-Risk user” paper, first published in the IEEE Security & Privacy in spring 2016. The updates were made based on new evidence of attacks against two-factor and account recovery SMSes, underlining the need for innovation in two-factor authentication.