Mari Zhou

Articles

COVID-KAYA and the Exposure of Healthcare Worker Data in the Philippines (Tagalog)

Ang COVID-KAYA ay isang platform na ginagamit ng mga frontline healthcare workers sa Pilipinas para mangolekta at magbahagi ng mga kaso ng COVID-19 sa Kagawaran ng Kalusugan. Natagpuang nagtataglay ng mga kahinaan ang web at Android apps nito, na pinapayagan ang mga walang pahintulot na user na makuha ang pribadong datos tungkol sa mga gumagamit ng app, at maaring maging ang datos ng mga pasyente.

Communities at Risk

How do information controls impact different communities? Debates on Internet-enabled mass surveillance practices have increasingly dominated mainstream conversations, especially after the Snowden revelations. However, what is not as well documented is targeted surveillance operations against civil society that threaten their ability to hold governments accountable.